Ateliér vznikol v apríli r. 1999 ako súkromná projektová a inžinierska kancelária s právnou formou - fyzická osoba. V súvislosti s narastajúcim objemom prác a rozšírením firmy sa po čase pretransformovala na IKARCH, s.r.o.. Ateliér ponúka komplexné architektonické služby a s ním súvisiace odborné poradenstvo v oblasti stavebníctva, od úvodnej analýzy, návrhu, projekčnej činnosti, až po kolaudačné konanie, pričom zaručuje svoju odbornosť, kvalitu a profesionalitu.
Počas svojej existencie ateliér spolupracoval s viacerými architektmi: Mgr. Art. Peter Bohuš, Ing. Arch. Ľubica Koreňová, Ing. Arch. Dušan Maňák, Ing. Arch. Martin Pavelek,  Ing. Arch. Pavol Brna, Ing. Arch. Peter Šoltész ...

 

 
 
[CNW:Counter]